English Française Deutsch Slovenskı Českı Polski
transparent

OCHRANA ÚDAJŮ

Ravena International LLC se zavazuje k ochrane Vašich osobních údaju. Vetšinu našich webových stránek mužete navštívit bez zverejnování veškerých informací o Vaší osobe. V nekterých prípadech však potrebujeme urcitá data na poskytnutí Vámi požadovaných služeb. Tato ochrana osobních údaju objasnuje shromaždování a použití osobních dat v tech kterých situacích. Prosíme vás, abyste si pozorne precetli celý clánek o ochrane osobních údaju spolecnosti Ravena International LLC.

Shromaždování Osobních Údajů. Pokud budeme potrebovat informace, které Vás identifikují (osobní údaje) nebo jiné kontaktní údaje, vyžádáme si je od Vás. Obecne jde o prípady, kdy i Vy od nás žádáte bližší informace nebo pokud chcete získat prístup na naši zabezpecenou stránku. Osobní údaje shromáždené spolecností Ravena International LLC jsou casto omezeny na krestní jméno a príjmení, e-mailovou a poštovní adresu, mesto a zemi trvalého bydlište. Presto nekdy muže jít i o další informace nezbytné k poskytnutí Vámi požadovaných služeb.

Použití Osobních Údajů Pro tyto úcely:
- dodavatelské služby, a to napr. získání informací ci e-mailové korespondence
- vámi požadované e-maily nebo dokumenty
- zajistí prístup k našim zabezpeceným stránkám

Ravena International LLC má právo zverejnit Vaše osobní údaje pro právní úcely a: (a) pokud se bude muset prizpusobit právním predpisum nebo složil právním sporum ve spolecnosti nebo na webové stránce, (b) dále v prípade ochrany práv a majetku spolecnosti Ravena International LLC a príbuzenského webových stránek, nebo (c) v naléhavých prípadech na ochranu soukromé bezpecnosti zamestnancu spolecnosti Ravena International LLC nebo clenu verejnosti.

Informace o Vás mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo v jiných státech, v nichž má spolecnost Ravena International LLC své pobocky. Prostrednictvím této stránky dáváte souhlas pro prenos informací i mimo zemi Vašeho trvalého bydlište. Ravena International LLC dodržuje ochranný rámec týkající se shromaždování, použití a zachování dat v rámci EU stanovený Ministerstvem obchodu ve Spojených Státech Amerických.

Kontrola Osobních Údajů Pokud nám poskytnete osobní údaje nebo se jinou cestou zaregistrujete, Ravena International LLC jejich nebude krome zminovaných výjimek sdílet s tretími osobami bez Vašeho souhlasu. Použijí se pouze na výše uvedené úcely.

Aktualizace Osobních Údajů. Máte možnost potvrdit, že Vaše osobní údaje jsou správné a aktuální. Kliknutím na odkaz kontaktu prostrednictvím e-mailové adresy potvrdíte Vaše nové informace.

Záruka Ochrany Osobních Údajů. Ravena International LLC se zavazuje chránit Vaše osobní údaje. Používáme ruzné bezpecnostní technologie a zpusoby na ochranu pred neoprávneným prístupem, používáním a poskytováním osobních údaju. Vaše údaje jsou uschovány v serverech s omezeným prístupem umístených v kontrolovaných objektech.

Využití Souboru Cookies. Pri návšteve této stránky nebo pokud jste stránku již nekdy v minulosti navštívili, se Vám na obrazovce objeví cookie (pokud návštevník soubory cookie akceptuje). Jedním z využití techto souboru je asistované pri statistickém zaznamenávání návštev stránky.

Soubory cookies využíváme i na to, abychom zjistili, na které odkazy na stránce se nejvíce kliká. To nás utvrzuje v presvedcení, že zverejnujeme informace, které návštevníky i skutecne zajímají. Informace jsou agregovány v agregované forme a nikdy nejsou propojeny s vašimi osobními údaji.

Webové výstražné signály se používají pri dorucování souboru cookie na naši stránku. Tato technologie dokáže zjistit, kolik návštevníku kliklo na klícové prvky jako jsou napr. odkazy nebo grafické znázornení. V žádném prípade nám však tato technologie neslouží k získání Vašich osobních údaju. Jde o nástroj, který používáme k sestavení souhrnných statistik o návštevnosti naší stránky. Tyto statistické údaje pak mužeme sdílet s príbuzenskými nebo partnerskými spolecnostmi, pricemž jim však nedovolujeme umístit jejich vlastní signály na naši stránku.

Pokud zvolíte, aby Váš prohlížec neakceptoval soubory cookies ze stránky spolecnosti Ravena International LLC, text budete moci sledovat na obrazovce.

Prosazování Ochrany Osobních Údajů. Máte otázky ohledne ochrany osobních údajuž V prípade kladné odpovedi na tuto otázku prosím kontaktujte naši spolecnost pres e-mail. Pokud nezískáte odpoved na Vaše otázky nebo pokud Vaše dotazy nebyly dostatecne zpracovány, mužete nás kontaktovat poštou nebo na tel..císle (949) 273-0739.

Zmeny Ochrany Osobních Údajů. Ravena International LLC bude príležitostne ochranu osobních údaju aktualizovat. V horní cásti této stránky následne najdete odkaz na datum poslední aktualizace. V prípade vecných zmen, Ravena International LLC Vás o nich seznámí umístením duležitého upozornení na webové stránce.

 


© Ravena International LLC     Designed and Powered by Advanced EMedia