English Française Deutsch Slovenskı Českı Polski
transparent

OCHRANA ÚDAJOV

Ravena International LLC sa zaväzuje k ochrane Vašich osobných údajov. Väčšinu našich webových stránok môžete navštíviť bez zverejňovania akýchkoľvek informácií o Vašej osobe. V niektorých prípadoch však potrebujeme určité dáta na poskytnutie Vami požadovaných služieb. Táto ochrana osobných údajov objasňuje zhroma?ďovanie a použitie osobných dát v tých ktorých situáciách. Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali celý článok o ochrane osobných údajov spoločnosti Ravena International LLC.

Zhromažďovanie Osobných Údajov. Ak budeme potrebovať informácie, ktoré Vás identifikujú (osobné údaje) alebo iné kontaktné údaje, vyžiadame si ich od Vás. Vo všeobecnosti ide o prípady, kedy aj Vy od nás žiadate bližšie informácie alebo ak chcete získať prístup na našu zabezpečenú stránku. Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Ravena International LLC sú často obmedzené na krstné meno a priezvisko, e-mailovú a poštovú adresu, mesto a krajinu trvalého bydliska. Napriek tomu niekedy môže ísť aj o iné informácie potrebné na poskytnutie Vami požadovaných služieb.

Použitie Osobných Údajov. Na nasledovné účely:
- dodávateľské služby, a to napr. získanie informácií či e-mailovej korešpondencie
- Vami požadované e-maily alebo dokumenty
- zabezpečia prístup k našim zabezpečeným stránkam

Ravena International LLC má právo zverejniť Vaše osobné údaje na právne účely a:  (a) ak sa bude musieť prispôsobiť právnym nariadeniam alebo podrobiť sa právnym sporom v spoločnosti alebo na webovej stránke; (b) ďalej v prípade ochrany práv a majetkov spoločnosti Ravena International LLC a príbuzenských webových stránok, alebo (c) v naliehavých prípadoch na ochranu súkromnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Ravena International LLC alebo členov verejnosti.

Informácie o Vás môžu byť uschované a spracované v Spojených Štátoch Amerických alebo v iných štátoch, v ktorých má spoločnosť Ravena International LLC svoje pobočky. Prostredníctvom tejto stránky dávate súhlas na prenos informácií aj mimo krajiny Vášho trvalého bydliska. Ravena International LLC dodržiava ochranný rámec týkajúci sa zhromažďovania, použitia a zachovania dát  v rámci EÚ stanovený Ministerstvom obchodu v Spojených Štátoch Amerických.

Kontrola Osobných Údajov. Ak nám poskytnete osobné údaje alebo sa inou cestou zaregistrujete, Ravena International LLC ich nebude okrem spomínaných výnimiek zdieľať s tretími osobami bez Vášho súhlasu. Použijú sa iba na hore uvedené účely.

Aktualizácia Osobných Údajov. Máte možnosť potvrdiť, že Vaše osobné údaje sú správne a aktuálne. Kliknutím na odkaz kontaktu prostredníctvom e-mailovej adresy potvrdíte Vaše nové informácie.

Záruka Ochrany Osobných Údajov. Ravena International LLC sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje. Používame rozličné bezpečnostné technológie a spôsoby na ochranu pred neoprávneným prístupom, používaním a poskytovaním osobných údajov. Vaše údaje sú uschované v serveroch s obmedzeným prístupom umiestnených v kontrolovaných objektoch.

Využitie Súborov Cookies. Pri návšteve tejto stránky alebo ak ste stránku už niekedy v minulosti navštívili, sa Vám na obrazovke objaví cookie (ak návštevník súbory cookie akceptuje). Jedným z využití týchto súborov cookies je asistovanie pri štatistickom zaznamenávaní návštev stránky.

Súbory cookies využívame aj na to, aby sme zistili, na ktoré odkazy na stránke sa najviac kliká. To nás utvrdzuje v presvedčení, že zverejňujeme informácie, ktoré návštevníkov aj skutočne zaujímajú. Informácie sú zoskupované v agregovanej forme a nikdy nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.

Webové výstražné signály sa používajú pri doručovaní súborov cookie na našu stránku. Táto technológia dokáže zistiť, koľko návštevníkov kliklo na kľúčové prvky ako sú napr. odkazy alebo grafické znázornenia. V žiadnom prípade nám však táto technológia neslúži na získanie Vašich osobných údajov. Ide o nástroj, ktorý používame na zostavenie agregovaných štatistík o návštevnosti našej stránky. Tieto štatistické údaje potom mô?eme zdieľať s príbuzenskými alebo partnerskými spoločnosťami, pričom im však nedovoľujeme umiestniť ich vlastné signály na našu stránku.

Ak si zvolíte, aby Váš prehliadač neakceptoval súbory cookies zo stránky spoločnosti Ravena International LLC, text budete môcť sledovať na obrazovke.

Presadzovanie Ochrany Osobných Údajov. Máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov? V prípade kladnej odpovede na túto otázku prosím kontaktujte našu spoločnosť cez e-mail. Ak nezískate odpoveď na Vaše otázky alebo ak Vaše dotazy neboli dostatočne spracované, môžete nás kontaktovať poštou, na tel. čísle 1-949-273-0739.

Zmeny Ochrany Osobných Údajov. Ravena International LLC bude príležitostne ochranu osobných údajov aktualizovať. V hornej časti tejto stránky následne nájdete odkaz na dátum poslednej aktualizácie. V prípade vecných zmien, Ravena International LLC Vás o nich oboznámi umiestnením dôležitého upozornenia na webovej stránke.

 

© Ravena International LLC     Designed and Powered by Advanced EMedia